Verkeer rond Van Praet

Dit nieuwsbericht is gelinkt aan volgend project:

Het verkeer in de wijken in het noorden van Brussel rond de Van Praetbrug, wordt momenteel bemoeilijkt door een aantal wegwerkzaamheden en incidenten. Hier is een overzicht van de situatie.

Vuurkruisenlaan

De heraanleg van de Vuurkruisenlaan betreft het 3 kilometer lange deel van de Middenring (R21) tussen de rotonde Dikke Linde en het kanaal, om er een stadsboulevard van te maken. Het doel van het project is om deze belangrijke verkeersader te integreren in het stedelijke weefsel, de levenskwaliteit van de omwonenden te verbeteren, de verkeersveiligheid te verhogen en zachte mobiliteit aan te moedigen... terwijl de bereikbaarheid met de auto gegarandeerd blijft.

Tussen september en december 2023 werden werken uitgevoerd om tweerichtingsverkeer mogelijk te maken op de Van Praetlaan tussen de nieuw aangelegde rotonde en de Araucarialaan, waardoor het doorgaand verkeer niet meer door de Vuurkruisenlaan hoeft. Zo kan de MIVB de werkzaamheden uitvoeren voor de aanleg van tramlijn 10 en de aansluiting ervan op het bestaande netwerk. Deze werken zijn momenteel aan de gang.

Vanaf mei 2024 worden de werkzaamheden voortgezet tussen de Araucarialaan en de rotonde Dikke Linde, zodat automobilisten de A12 kunnen oprijden zonder via de Vuurkruisnelaan te rijden.

L'avenue des Croix du Feu après le réaménagement - De Vuurkruisenlaan na de herininrichting

Meer informatie op de webpagina van het project.

 

Niewe tramlijn in Neder-Over-Heembeek

De werkzaamheden aan de nieuwe tramlijn 10 zijn in volle gang. Tramlijn 10 zal in het najaar van 2024 in gebruik worden genomen. De voltooiing van alle werkzaamheden is gepland voor midden 2025.

De MIVB werkt momenteel aan de aansluiting op de bestaande infrastructuur ter hoogte van de Vuurkruisenlaan. Dit heeft een aanzienlijke impact op de mobiliteit. Pendelbussen vervangen de trams. Tot mei 2024 wordt het gebied tussen de Oorlogskruisenlaan en de Vuurkruisenlaan heringericht met tramsporen voor de toekomstige lijn 10 en een aansluiting op de bestaande sporen.

De Vuurkruisenlaan blijft open voor lokaal verkeer in de richting van De Wand. De Pagodenlaan loopt dood aan het kruispunt met de Vuurkruisenlaan. Er wordt een lokale omleiding ingesteld via de Koning Albertlaan en de Weilandstraat.

Alle info op de website over dit MIVB-project.

Wegverzakking Monnoyerkaai

Het autoverkeer op de Leon Monnoyerkaai is sinds 4 januari 2024 onderbroken door een wegverzakking. Enkel plaatselijk verkeer is mogelijk.

Brussel Mobiliteit werkt samen met de Haven van Brussel, Elia en Vivaqua aan een structurele oplossing van de situatie.

De Haven van Brussel heeft de kademuur kunnen stabiliseren. Elia en Sibelga moeten nu onderzoeken of de belangrijke leidingen die langs deze rijweg lopen, aangetast zijn en mogelijke oplossingen zoeken. Zodra de nutsbedrijven klaar zijn met hun werk, kan Brussel Mobiliteit de rijweg herstellen. Dit alles zal enkele maanden in beslag nemen.

Toegangsweg Werkhuizenkaai - Docksrotonde

Sinds 12 februari 2024 is de oprit naast winkelcentrum Docks, die toegang geeft tot de Docksrotonde vanaf de Werkhuizenkaai, opnieuw ingericht en opengesteld voor het verkeer. Dit zou de verkeersdoorstroming in het gebied enigszins moeten verbeteren.

Viaduct van Vilvoorde

Tot 2031 moet het Vlaams Gewest renovatiewerken uitvoeren aan dit belangrijke bouwwerk om de veiligheid te verbeteren, de brug aan te passen aan uitzonderlijk vervoer en eventueel een vierde rijbaan te openen.

Deze werken kunnen ook leiden tot verkeershinder in de noordelijke wijken van Brussel.

Alle informatie op de site over de werkzaamheden van het Vlaams Gewest aan de Ring R0

 

Laatste nieuws