Welke toekomst voor deelfietsen in Brussel?

Vélo partagé Deelfiets

De Villo!-concessie loopt af in 2026. Daarom lanceerde Brussel Mobiliteit in 2023 een vergelijkende studie gefinancierd door de Europese Unie van de deelfietssystemen in andere Europese steden. Het doel van deze studie was om na te gaan of een deelfietssysteem in Brussel geschikt was en om het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te helpen bij het definiëren van de technische, financiële en administratieve kenmerken van de volgende concessie. De conclusies van de studie zijn nu beschikbaar en kunnen onderaan deze pagina gedownload worden.

De studie toonde aan dat het nog steeds wenselijk is om dit type deelfietssysteem in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te behouden tegen 2026. Meer dan 1.600 steden over de hele wereld hebben een dergelijk systeem. De vraag is wat de rol van de overheid moet zijn bij het aanbieden van deelfietsen (subsidies, enz.) en hoe dit systeem succesvol uit te werken.

Een efficiënt deelfietssysteem maakt het mogelijk om :

  • Voor honderdduizenden Brusselaars (53% van de gezinnen heeft geen fiets) de drempels wegnemen voor de aankoop van een fiets, alsook het stallen, het onderhoud en het risico op diefstal.
  • Multimodale verplaatsingen mogelijk maken voor de burgers, zodat meer mensen het zonder gemotoriseerd vervoer kunnen stellen.
  • Mobiliteit voor de burgers garanderen tegen een lagere kostprijs voor het Gewest: het aantal euro's dat de gemeenschap per verplaatsing investeert kan lager liggen dan dat van het openbaar vervoer als de dienst voldoende wordt gebruikt.
  • Het aanbod aan mobiliteitsoplossingen vergroten, meer keuze bieden met een dienst die 365 dagen per jaar, 24 uur per dag beschikbaar is in de hele hoofdstad.

De studie benadrukte ook het belang voor Brussel om een gesubsidieerd systeem voor fietsverhuur op lange termijn te organiseren om:

  • Verschillende soorten en afmetingen fietsen aan te bieden: al dan niet elektrisch, vouwfietsen, bakfietsen, aangepaste fietsen, fietsen voor kinderen, enz.
  • Duizenden Brusselaars aan te moedigen om te gaan fietsen door informatie, opleiding, testen, verhuur en materiaal ter beschikking te stellen vooraleer ze hun eigen fiets kopen. De acties van Vélo Solidaire (fietsopleiding, hulp bij aankoop) passen perfect in deze logica.
  • Openbare middelen heel gericht investeren om kwetsbare groepen te bereiken en te vermijden dat ze autokilometers moeten maken.

Volgens de studie is de huidige Villo! dienst relatief inefficiënt, met 0,7 verhuur/fiets/dag over een jaar. De vastgestelde problemen zijn de lage dichtheid van fietsstations, zware en oncomfortabele fietsen, enz. De benchmarking omvat de belangrijkste succesfactoren die de bezochte steden in staat hebben gesteld om gemiddelde rotatiepercentages tussen 3 en 7 te bereiken.

Brussel Mobiliteit zal de conclusies van deze studie (100% elektrische fietsen, verdichting van het netwerk, enz.) gebruiken om de basis te leggen voor een nieuw, efficiënter en aantrekkelijker systeem vanaf 2026. 

Welke toekomst voor Brusselse openbare dienst van deelfietsen.pdf(PDF) (5.13 MB)

Laatste nieuws