De werken van de zomervakantie

Zoals elk jaar worden in de kalmere vakantiemaanden heel wat ingrijpende werkzaamheden uitgevoerd. In de zomer rijden in Brussel 20% minder auto's dan gewoonlijk en daarom worden deze maanden aangegrepen om de veiligheid en het comfort voor alle weggebruikers te verbeteren. Hieronder een selectie van de belangrijkste zomerwerven.

Tunnels en bruggen

Tussen 15 juli en eind augustus verwijdert Brussel Mobiliteit het asbest in de Deltatunnel. De hele Deltatunnel, dus ook de lus naar pendelparking Delta, wordt afgesloten, en de E411 richting Centrum wordt afgesloten vanaf Demey. Een omleiding is voorzien via de Waversesteenweg en de Vorstlaan en via de Invalidenlaan. ​Pendelaars rijden Brussel best binnen via de N275, de Terhulpsesteenweg en de ​Vorsterielaan.

In dezelfde buurt vindt tot eind augustus de tweede fase van de renovatie van de Beaulieubrug boven de E411 en de Deltatunnel plaats. Het gaat om de volledige renovatie van het brugdek, met inbegrip van de uitzettingsvoegen, de waterdichting, de rijweg en de leuningen. Vorig jaar gebeurde dit op de rijstroken richting Elsene/ Stadscentrum, dit jaar zijn de rijvakken richting Oudergem/buitenwijken aan de beurt. Tijdens deze werken moet het verkeer over één rijstrook per rijrichting.

Om de interventies in het zuiden van het gewest te coördineren heeft Brussel Mobiliteit zoveel mogelijk rekening gehouden met de werken die het Vlaams gewest uitvoert aan de Leonardtunnel. 

Ook de Tervurentunnel krijgt een onderhoudsbeurt. Hiervoor wordt de tunnelkoker richting Centrum vanaf 1 juli afgesloten, het verkeer moet dan in beide richtingen over één rijstrook in de andere tunnelkoker. In de nacht van 4 op 5 augustus gaat de tunnelkoker richting buitenwijken dicht en vanaf dan moet het verkeer door de koker richting Centrum. Tijdens de twee fases zal de voorsignalisatie beginnen aan de ingang van de Belliardtunnel, en wordt de rechterrijstrook afgesloten tot aan de splitsing E40/Tervuren.

De Woluwetunnel zal tussen 15 en 19 juli in beide richtingen afgesloten zijn voor schilderwerken. Het verkeer moet er bovengronds.

Daarnaast wordt van 22 juli tot 31 augustus de Reyers-Centrumtunnel afgesloten als begeleidende maatregel voor de herinrichting van het Schumanplein door Beliris. ​

Herinrichting

Brussel Mobiliteit gaat ook verder met de omvorming van de Vuurkruisenlaan tot een stadsboulevard. Deze zomer wordt aan de ene kant gewerkt aan het kruispunt met de Vilvoordesteenweg en aan het andere uiteinde aan de kruising van de Mutsaardlaan met Dikke Linde-rotonde. In de zone rond de halte "Heembeek" ​ wordt de laatste hand gelegd aan de tramlijn 10 die dit najaar in gebruik genomen wordt.

In het kader van de herinrichting van Sainctelette wordt tot het bouwverlof gewerkt aan het kruispunt van de Adolphe Lavalléestraat – Koolmijnenkaai – Leopold II-laan. Na het bouwverlof worden de funderingen voor de voetgangersbruggen geplaatst en de voetgangerszone en fietspaden aangelegd. Voor deze werkzaamheden moet het verkeer in de Annie Cordy-tunnel van 6 tot 26 augustus op de uitrit Sainctelette richting Zuid over één rijstrook. 

Fietspaden

Langs de Bordetlaan legt Brussel Mobiliteit een tweerichtingsfietspad aan tussen de Leopold III-laan en de Haachtsesteenweg. Tijdens de hele duur van de werken zal slechts één rijstrook beschikbaar zijn en is het winkelcentrum alleen bereikbaar via de toegang langs de Haachtsesteenweg.

De befietsbaarheid van de Kleine Ring wordt verdergezet met de asfaltering van het fietspad op de Boudewijnlaan en de Antwerpselaan en op de Kleine Ring tussen de Blaesstraat en Nieuwland. Om de hinder hiervan te beperken gebeurt dit buiten de periode van de Zuidkermis.

Openbaar vervoer

In het stadscentrum werkt Brussel Mobiliteit verder aan de bouw van metrostation Toots Thielemans en aan de renovatie van metrostation Centraal Station. Beliris zet ook de renovatie van het Koningsplein verder.

De MIVB vernieuwt de tramsporen op de Tervurenlaan en de wissel aan het kruispunt van de Woluwelaan met de Vorstlaan. Het tramverkeer wordt onderbroken. De MIVB vernieuwt ook het wegdek van de Fonsnylaan.

Verkeersveiligheid

Aan de Ninoofsesteenweg wordt de ongevalgevoelige zone rond tramhalte "Driehoek" weggewerkt. Voor de beveiliging van dit kruispunt wordt de Ninoofsesteenweg richting Centrum afgesloten tussen 11 en 24 augustus.

Van 1 juli tot 31 augustus wordt het kruispunt van de Roodebeeklaan en Maartlaan verder beveilgd. De Maartlaan zal hiervoor afgesloten worden richting Kolonel Bourgstraat.

Een overzicht van alle lopende werven met verkeershinder vindt u op deze pagina.

Laatste nieuws