Subsidies aangeboden door Brussel Mobiliteit

Uw vereniging of gemeente werkt rond mobiliteit of verkeersveiligheid? Brussel Mobiliteit ondersteunt elk jaar heel wat projecten en acties die de stad doen bewegen. Misschien komt u ook in aanmerking.

Living Labs - Brussel op vakantie

Momenteel geen oproep

Doel is bottom-up projecten te ontwikkelen waarmee de autoluwe stad in de zomer kan worden getest, zodat burgers de doelstellingen van Good Move op de schaal van hun buurt beter kunnen begrijpen.

We nodigen verenigingen zonder winstoogmerk uit om zich de publieke ruimte toe te eigenen met bottom-up projecten die mensen met elkaar verbinden, het gebruik van de openbare ruimte tijdelijk veranderen voor potentiële nieuwe ontwikkeling en een aantal doelstellingen van Good Move in de praktijk brengen.​​​​​​​

Contact: swalschap@gob.brussels

Verbetering van de levenskwaliteit, de mobiliteit en de openbare ruimte voor allen

Momenteel geen oproep

Deze oproep richt zich tot vzw's met als doel projecten op touw te zetten die burgers samenbrengen rond de doelstellingen in verband met duurzame mobiliteit.

De projecten stimuleren concreet het gebruik van alternatieven voor het individuele autogebruik en bezorgen de doelgroep de nodige skills en/of informatie om deze alternatieven te gebruiken.

Hierbij is het belangrijk om zich niet te beperken tot de deelnemers van het project, maar om het project te zien als multiplicator voor het bewustzijn Good Move.

Contact : swalschap@gob.brussels

Educatie en sensibilisering voor verkeersveiligheid

Momenteel geen oproep

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een nieuw Gewestelijk Actieplan Verkeersveiligheid voor de periode 2021-2023.

Om de doelstelling "nul doden en ernstig gewonden tegen 2030" te halen, moeten er specifieke educatieve en/of sensibiliserende acties op het gebied van verkeersveiligheid worden uitgevoerd.

Het doel van deze oproep tot het indienen van projecten voor vzw's is dan ook om deze acties te ontwikkelen door educatieve en/of sensibiliserende projecten uit te voeren.

Aangezien verkeersveiligheid een gedeelde verantwoordelijkheid is, moeten alle weggebruikers hiervan bewust worden gemaakt en/of worden opgeleid om een voorzichtige en anticiperende houding aan te nemen in het verkeer en in de openbare ruimte.

Er kunnen verschillende thema's aan bod komen, zoals de strijd tegen het drugsgebruik, snelheidsbeperking, de bescherming van kwetsbare weggebruikers, enz. De projecten fungeren als hefboom om het publiek bewust te maken van de doelstellingen van het Gewestelijk Actieplan Verkeersveiligheid.   Hier volgen enkele voorbeelden van projecten die de voorbije jaren in het kader van deze rubriek werden gesubsidieerd:

  • Fietsbrevet
  • Voetgangersbrevet
  • Acties oudejaarsavond

Contact: mscorier@sprb.brussels

Promotie van de waterweg

Momenteel geen oproep

De ontwikkeling en de kwaliteit van de openbare ruimte in de hele Brusselse kanaalzone vormt één van de prioriteiten van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest. 

Naast de acties die het Gewest onderneemt (ontwikkelen en onderhouden van infrastructuur, sensibilisering van de gebruikers...), ontwikkelen vzw’s talrijke initiatieven voor de promotie van het gebruik van de waterweg, o.a. evenementen en culturele, artistieke, sportieve of vrijetijdsprojecten en -activiteiten. ​​​​​​​​​​​​​​

Gewestelijke ondersteuning voor de gemeentelijke mobiliteits- en verkeersveiligheidsacties

Het Gewest ondersteunt de gemeenten en de acties die ze ondernemen om hun mobiliteits- en verkeersveiligheidsbeleid in de praktijk om te zetten. Die ondersteuning wordt in de vorm van subsidies aangeboden.

In deze  catalogus.pdf(PDF) (2.09 MB) vinden geïnteresseerde gemeenten alle gewestelijke ondersteuningsmechanismen voor de gemeenten op het vlak van mobiliteit en verkeersveiligheid voor 2024.

Vooruit met de wijk

Momenteel geen oproep

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil steun bieden aan burgers die zich willen inzetten voor collectieve projecten ten voordele van het milieu en duurzame ontwikkeling, in hun wijk en de publieke ruimte, om zo een sociaal weefsel, gezelligheid en een gevoel van welzijn te creëren.

Dit luik wil meer burgerparticipatie en burgerinitiatieven om de openbare ruimten opnieuw toe te eigenen en veiliger te maken en innovatieve, tijdelijke of definitieve configuraties testen. Dit opnieuw toe-eigenen heeft met name betrekking op het centraal karakter van de wijk, de woonstraten, de schoolomgevingen (schoolstraten) of elke ruimte die vandaag weinig of slecht wordt gebruikt.

 

Laatste nieuws