Extra fietspaden dankzij het herstelplan van de Europese Commissie

europese fietspaden

Dankzij het Nationaal Plan voor Herstel en Veerkracht na de Covid-crisis, kreeg Brussel Mobiliteit 20 miljoen euro om extra fietspaden aan te leggen. Dit budget werd toegekend in het kader van het herstelplan van de Europese Commissie. Ondertussen werden deze bouwplaatsen ook gerealiseerd en zijn ze een groot succes bij de fietsers.

Veeweidekaai

Voor de werkzaamheden begonnen, vond er een bodemstudie plaats. De grond was hier erg vervuild en er waren verzakkingen. Er moest dus eerst een sanering gebeuren en steviger funderingen aangebracht worden. Naast het fietspad kwam een strook in volle grond, zodat regenwater rechtstreeks de bodem kan infiltreren.

Kleine Ring

Op de Kleine Ring werden de parkeerstroken zo ingericht dat ze het regenwater in de grond laten sijpelen en het water niet langer direct in de riolen verdwijnt. De bomen kregen grotere plantgaten, waardoor ook hier het regenwater gemakkelijker de grond in kan vloeien. Het was belangrijk om de bestaande bomen te behouden: hun koolstofopname begint pas na 30 jaar te renderen, ze zorgen voor afkoeling wanneer het warm is, ze nemen regenwater op en zorgen voor meer biodiversiteit.

Masuiplein

Tot voor kort was dit een troosteloos plein waar alle aandacht naar de auto ging. Nu heeft Brussel Mobiliteit er fietspaden aangelegd die waterdoorlatend zijn. Daardoor konden meer bomen aangeplant worden, die alle plek krijgen om ondergronds te wortelen. Na de aanleg zijn er minder parkeerplaatsen en is er meer ruimte om van te openbare ruimte te genieten: zo werd het Zennepark uitgebreid door de vroegere parking van NetBrussel in te palmen.

Op al deze bouwplaatsen werd ingezet op circulair gebruik van materialen. Waar mogelijk werden stoepranden in blauwe steen herbruikt. Asfalt die werd gerecycleerd door de toplaag af te schrapen, te smelten en opnieuw te gebruiken. Steenpuin werd vermalen en herbruikt als fundering. Deze recyclage vindt plaats in Belgische (soms zelfs Brusselse) centrales. Hierdoor kunnen vaak ook de kosten van het project gedrukt worden.

eu young generation

Laatste nieuws