Europese budgetten voor Brussel

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is een instrument voor het Europese regionale beleid dat nieuwe mogelijkheden wil bieden aan Europese burgers en dat de kloof tussen de levensstandaard in de verschillende regio's wil dichten. Het vormt een investerings- en solidariteitsmechanisme van de EU dat dankzij Europese en regionale investeringen ons dagelijkse leven beïnvloedt.   

Voor volgende projecten voor een betere mobiliteit krijgt Brussel Mobiliteit de steun krijgt van het EFRO:

  • Fietsersbruggen aan het kanaal: de plannen worden gefinetuned door de ontwerpers
  • Herinrichting van de Vilvoordsesteenweg (werkzaamheden zijn ondertussen afgerond)

Op financieel vlak ontvangen deze projecten een subsidie van het Operationele Programma EFRO 2014-2020 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat wordt voor 50% gespijsd door de Europese overheden en voor 50% door het Gewest. 

Laatste nieuws