Procedure alleenstaand geval

Voertuigen uit alle categorieën, behalve L (zie pagina categorie L), kunnen gehomologeerd worden door middel van een procedure ‘alleenstaand geval’ als ze aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Voertuig dat niet geregistreerd staat in een andere lidstaat zonder Europees COC of zonder Belgisch goedkeuringscertificaat
 • Voertuigen die uit een land van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland geïmporteerd worden maar omwille van bepaalde overeenstemmingen niet gevalideerd kan worden
 • Omgebouwde voertuigen die reeds geregistreerd werden en in het bezit zijn van een Europees COC of Belgisch goedkeuringscertificaat. Het gaat hierbij om voertuigen die niet werden goedgekeurd volgens de Richtlijn 2007/46/EU of 858/2018/EU. Per voertuigcategorie bestaat een andere specifieke maximale datum van ingebruikname

Opgelet, volgende voertuigen kunnen deze procedure niet volgen:

 • Voertuigen in het verkeer gebracht voor 15 juni 1968
 • Voertuigen geregistreerd onder de Oldtimer-kentekenplaat

Om de procedure op te starten maakt u een afspraak met een erkend keuringcentra in het Brussels Gewest.

Verplichte documenten

Om een dossier te openen zijn enkele verplichte documenten noodzakelijk. Volgende documenten moeten voorgelegd worden bij de autokeuringscentra:

Ombouw of wijziging aan het voertuig

Bij een ombouw of wijziging aan het voertuig zijn er enkele bijkomende documenten vereist:

 • Akkoord of attest van de fabrikant
 • Indien vereist reglementaire bewijsstukken voor de elementen die werden gewijzigd of toegevoegd;
 • EU-typegoedkeuringscertificaat of testrapport van de fabrikant
 • Testrapport van een erkend labo
  • Bijvoorbeeld ombouw tot dubbele cabine, bewijsstukken voor zitplaatsen
 • Montagevoorschriften of -handleiding voor de toegevoegde componenten of technische entiteiten
 • Indien vereist gedetailleerde beschrijving van de eventuele wijzigingen of toevoegingen die door de ombouwer aan het voertuig werden aangebracht
 • Detailplan afhankelijk van de ombouw

Bijkomende documenten

Voertuigen buiten de Europese Unie

Afhankelijk van het type homologatie

 • Indien het voertuig afkomstig is uit de US of Canada: een CARFAX-certificaat, aan te vragen via www.carfax.eu/nl
 • Indien vereist een attest van herinslaan van het chassisnummer
 • Indien vereist testrapporten van een erkend laboratorium 
 • Indien het om een verhuizing gaat: attest van domiciliëring (of ambassade)

Verenigd Koninkrijk

Voertuigen met een Europees homologatienummer kunnen probleemloos ingeschreven worden in België.

Sinds 1 januari 2021 maakt het Verenigd Koninkrijk geen deel meer uit van de Europese Unie. De procedures voor homologatie van voertuigen geïmporteerd zonder Europese goedkeuringsnummer uit het Verenigd Koninkrijk zijn hierdoor aangepast. Voertuigen met eerste inschrijvingsdatum voor 1 januari 2021 kunnen nog steeds na een validatieprocedure worden ingeschreven, voertuigen waarvan de eerste inschrijving na 1 januari 2021 valt worden via een individuele goedkeuring ingeschreven.

Indien Engelse voertuigen niet beschikken over een inschrijvingsbewijs conform de Richtlijn 199/37/EG dient het voertuig over volgende documenten te beschikken:

 • Een Heritage-certificaat met de technische specificaties. Aanvragen gebeuren via de website in het geval dat er geen officiële vertegenwoordiger van het voertuig meer bestaat (https://www.britishmotormuseum.co.uk/archive/heritage-certificates)
 • Attest van het organisme voor vrijetijdsvoertuigen CRIS, aanvragen gebeuren via https://www.cris.co.uk/cris-check/
 • Een of meerdere officiële documenten van de fabrikant die de nodige technische gegevens kunnen verschaffen die noodzakelijk zijn om de een voertuigregistratie uit te kunnen voeren
 • Categorie O2: attest van de fabrikant voor de eerste ingebruikneming

Amerikaanse voertuigen

Amerikaanse voertuigen voldoen niet aan de euronormen. Afhankelijk van de situatie is het mogelijk dat het voertuig niet gehomologeerd en dus niet ingeschreven kan worden.

De uitstoot van Amerikaanse voertuigen wordt op een andere manier bepaald dan in de Europese Unie. Bij het importeren van een Amerikaans voertuig is de datum van eerste inschrijving bepalend in de homologatieprocedure van het voertuig. Bij de categorie M (personenvervoer) dienen alle voertuigen vanaf inschrijvingsdatum 1 januari 2006 minimum aan EURO 4 of California Level te voldoen. De constructeur kan een verklaring bezorgen omtrent de overeenstemming aan een bepaalde euronorm of California Level. Bij categorie N geldt dezelfde vereiste, maar met inschrijvingsdatum 1 januari 2007.