Procedure Individuele Goedkeuring

Individuele Goedkeuring en homologatie als Alleenstaand Geval zijn twee termen die eenvoudigweg verwijzen naar de homologatie van een voertuig in het bijzonder, in tegenstelling tot de homologatie van een serie voertuigen.

Dit is nodig bij het importeren van een voertuig van buiten de Europese Economische Ruimte, of bij het ombouwen of wijzigen van een deel van het voertuig of een van de onderdelen, systemen of technische eenheden ervan. Het kan ook nodig zijn als de validatieprocedure voor het inschrijvingsbewijs van een voertuig dat geïmporteerd wordt uit een lidstaat van de Europese Economische Ruimte + Zwitserland niet kan doorgaan omdat het inschrijvingsbewijs niet voldoet aan de Belgische of Europese regelgeving.

Aanvragen voor Individuele Goedkeuring worden ingediend door de fabrikant, de eigenaar van het voertuig of een persoon die in hun naam optreedt:

  • hetzij bij de bevoegde gewestelijke overheid via de gelijkvormigheidsdienst van een van de gewestelijke keuringscentra
  • hetzij via een testlaboratorium (technische dienst)

Er kan een Individuele Goedkeuring worden verleend als het voertuig overeenstemt met de beschrijving bij de aanvraag en het voldoet aan de technische en milieuvereisten die van toepassing zijn op het moment van de eerste inschrijving overeenkomstig de Belgische en/of Europese regelgeving.

Een Individuele Goedkeuring is dus enkel geldig op het grondgebied van de lidstaat die deze heeft verleend. Met andere woorden, een voertuig dat individueel werd gehomologeerd in Duitsland, Frankrijk, Spanje, enz. zal in België een nieuwe individuele homologatie moeten ondergaan.

Belangrijk om te weten:

Voordat u een ombouw of wijzigingen aan het voertuig, een van de onderdelen, systemen of technische eenheden ervan doorvoert, moet u eerst toestemming vragen aan de fabrikant via zijn mandataris of importeur. Pas als de fabrikant groen licht heeft gegeven, kan u de gewenste aanpassingen uitvoeren.

U kan deze aanpassingen zelf uitvoeren of laten uitvoeren door een erkende of niet-erkende carrosseriebouwer/ombouwer. Het verschil tussen erkende en niet-erkende carrosseriebouwers/ombouwers is dat een bedrijf dat erkend is om de gewenste aanpassingen uit te voeren, u meteen na de wijziging een nieuw gelijkvormigheidsattest kan bezorgen. Als u een beroep doet op een niet-erkende ombouwer of u de wijzigingen zelf uitvoert, moet u uw voertuig laten homologeren door de bevoegde gewestelijke overheid van uw keuze via een van de keuringscentra.

Indien nodig kan een voertuig dat omgebouwd/gewijzigd en gehomologeerd werd op deze wijze terug in zijn oorspronkelijke staat worden gebracht. Hiervoor geldt onderstaande procedure. Een ombouw van welke aard dan ook is altijd onderworpen aan voorafgaande toestemming van de fabrikant, zelfs als het voertuig in zijn oorspronkelijke staat wordt teruggebracht.

NB: Bij grote structurele wijzigingen (bijvoorbeeld het verlagen van het voertuig) is het niet altijd mogelijk het voertuig in zijn oorspronkelijke staat terug te brengen.

Een aanvraag kan slechts in één gewest worden ingediend. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn aanvragen voor Individuele Goedkeuring van toepassing op voertuigen van de volgende categorieën:

Specifieke ombouw: